Projekti u Iraku

MG SERVIS dugi je niz godina prisutan na ovom specifičnom tržištu. Servisi i remonti odrađeni na elektranama Hadita, Dokan Kurd, Al Qaim dokaz su naše sposobnosti prilagodbe tržištu, a kvaliteta izvedenih radova garancija budućim poslovima.

Broj Objekt Kupac Snaga Napon (V) Proizvođač Opis
(kVA,kW)
2014.
379   INGRA M.E. d.o.o.       Dodatni radovi na sanaciji HPS Haditha
2013.
376 Hidro gen. HE Dokan Kurd. 5x80000 10500 Electrotyazhmash Otklanjanje vibracija generatora
375 Hidro gen. HE Hadita Iraq 110000 15750 Končar Radovi na agregatu 1
359 Hidro gen. HE Hadita Iraq 110000 15750 Končar Popravak namota generatora A
2012.
346 Turbo gen SCP Iraq 20000 6600 BBC Revitalizacija parnih turboagregata

P4180409P1010354P1010347P4210503P1010345