Rutinski pregled

Turbogeneratori opremljeni su određenim zaštitama i mjerenjem ovisno o stupnju tehničkog i tehnološkog razvoja u godini proizvodnje, koje evidentiraju promjene u toku rada.
Rutinski pregled sastoji se u zbrajanju osnovnih zapažanja, promjenama u radu i mjerenjima na osnovnoj opremi. Možemo ge podijeliti na:

 • pregled događaja u toku rada
 • pregled stanja glava namota
 • pregled stanja vodnih komora stat. namota
 • pregled stanja hladnjaka
 • pregled stanja ležajeva i rukavaca
 • pregled stanja vodikovih brtvi
 • pregled stanja kl. koluta i držača četkica
 • pregled stanja ventilatora
 • električna ispitivanja
 • NDT ispitivanja
 • pregled pomočne opreme za hlađenje i brtvljenje generatora

Za izvođenje ovakvog pregleda potrebno je demontirati poklopce ležajeva, zaštitne kape i zaslone namota.