Revitalizacija

Dugotrajno pogonsko opterećenje turbogeneratora i razlike u tehnologijama ugrađenih materijala dovelo je do spoznaje da je kod većine starih generatora (od 25 god. na više) isplati zamijeniti vitalne dijelove čime se dobija veća snaga i bolji faktor iskorištenja. U suradnji sa međunarodno priznatim tvrtkama u mogućnosti smo izvršiti revitalizaciju koja se sastoji od:

  • Projekta (električki i mehanički)
  • Izrada dokumentacije
  • Izrada dijelova
  • Zamijena dijelova
  • Mehaničkih i električkih ispitivanja