Remontni pregled

Kada nastaje potreba za remontnim pregledom? Rezultati rutinskih pregleda uz sate i načine rada generatora mogu dati sliku potrebe za remontnim pregledom. Ako su rezultati rutinskih pregleda zadovoljavajući onda se na osnovu ekvivalentnih sati može odrediti potreba za remontom.

tek = tpo + 20Ns (h)

gdje je
tek = ekvivalentno vrijeme pogona
tpo = efektivno vrijeme pogona
Ns = broj startova

turbo graf

 

Iskustvo je pokazalo da se prvi remont radi nakon cca 20 000 ekviv. sati, a sljedeći nakon
cca 60 000 ekviv. sati. Utvrđivanje stanja dijelova zasniva se na osnovu vizuelne kontrole, kontrole dimenzija, kontrole centričnosti i opletanja, električnih i mehaničkih ispitivanja. Osnovne operacije remonta su utvrđivanje:

 • Stanje kućišta statora
 • Stanje paketa statora
 • Stanje namota statora
 • Stanje vodnih komora stat. namota
 • Stanje potpora namota
 • Stanje rotorskih kapa
 • Stanje rotorskih klinova
 • Stanje dovoda struje rotoru
 • Stanje osovine, prirubnice i rukavaca
 • Stanje vodikove brtve
 • Stanje ostalih brtvi
 • Stanje ležajeva
 • Stanje ventilatora
 • Stanje rashladnog uređaja
 • Stanje kl. koluta

Na osnovu ovih podataka i podataka sa rutinskog pregleda može se ocijeniti stanje generatora i potrebni zahvati. Remont podrazumijeva demontažu generatora sa raskuplavanjem i izvlačenjem rotora.