Praćenje rada generatora (monitoring)

Standardna oprema za rad generatora sastoji se od uređaja za mjerenje i zaštitu. Predviđena oprema je da se osigura rad generatora kao fizikalne jedinice u sklopu proizvodnje energije. Praćenje stanja generatora i njegovo „trošenje“ nije bilo predviđeno u okviru standardne opreme. U novije vrijeme ugrađuje se određena oprema za kontrolu „trošenja“ generatora. Generatori sa izolacijama da bazi fenolnih i epoksidnih smola prate se kroz određena godišnja električna ispitivanja. U suradnji sa međunarodno priznatim tvrtkama u mogućnosti smo trajno ugraditi sljedeća mjerenja za praćenje stanja generatora:

  • Vibraciono stanje
  • Termičko stanje
  • Stanje zračnog raspora
  • Stanje ozona u generatoru
  • Stanje namota statora