Turbogeneratori

Jedan od osnovnih zahtjeva održavanja turbogeneratora je osiguranje visoke pogonske pouzdanosti stroja.
Pravovremeno utvrđivanje fizičkog stanja pojedinih dijelova stroja, kao i zamjena u određenim trenutcima predstavlja osnovu održavanja – servisiranja te osiguranje visoke pogonske pouzdanosti.
Termoelektrane (na plinsko, ugljen ili nuklearno gorivo) nešto su novijeg doba tako da su tehnološki i konstruktivno suvremenije od hidroelektrana.
S obzirom na rashladni medij koji koriste za hlađenje turbogeneratora dijelimo ih na:

  • Zrakom hlađene generatore
  • Vodikom hlađene generatore
  • Vodom hlađene generatore

Opseg održavanja sukladan je veličini i načinu hlađenja generatora.

Osnovni pristup MG SERVIS-a pored hitnih intervencija, rutinskih pregleda i remonata je u sagledavanju stanja generatora i pronalaženju najkvalitetnijeg rješenja za siguran rad i produženi vijek trajanja te visoku pogonsku pouzdanost.

turbo generatorIMG 1417IMG 1408IMG 1416


Djelovanje MG SERVIS-a na području turbogeneratora prema sljedeće grupama:

Rutinski pregled
Remontni pregled
Revitalizacija
Praćenje rada generatora (monitoring)