Revitalizacija

Dugotrajno pogonsko opterećenje hidrogeneratora i razlike u tehnologijama ugrađenih materijala dovelo je do spoznaje da se kod većine starijih izvedbi generatora (starosti od 25 god. na više) isplati zamijeniti stare vitalne dijelove novima, čime se dobija veća snaga i bolji faktor iskorištenja.
VEĆA SNAGA I BOLJI FAKTOR ISKORIŠTENJA MJERA JE ISPLATIVOSTI ELEKTRIČNOG STROJA.
U suradnji sa međunarodno priznatim tvrtkama u području hidrogeneratora u mogućnosti smo izvršiti revitalizaciju koja se sastoji od:

  • Projekta (električki i mehanički)
  • Izrada dokumentacije
  • Izrada dijelova
  • Zamijena dijelova
  • Mehaničkih i električkih ispitivanja
  • Puštanja u pogon

shema stator