Remontni pregled

Kada nastaje potreba za remontnim pregledom? Rezultati rutinskih pregleda uz sate i načine rada generatora mogu dati sliku potrebe za remontnim pregledom. Ako su rezultati rutinskih pregleda dobri onda se na osnovu ekvivalentnih sati može odrediti potreba za remontom.

tek = tpo + 10Ns (h)

gdje je
tek = ekvivalentno vrijeme pogona
tpo = efektivno vrijeme pogona
Ns = broj startova

Iskustvo je pokazalo da se prvi remont radi nakon cca 20 000 ekviv. sati, a sljedeći nakon cca 80 000 ekviv. sati.
Utvrđivanje stanja dijelova zasniva se na osnovu vizuelne kontrole, kontrole dimenzija, kontrole vertikalnosti i opletanja, električkih i mehaničkih ispitivanja.

Osnovne operacije remonta su utvrđivanje:

 • Stanje kućišta statora
 • Stanje paketa statora
 • Stanje namota statora
 • Stanje polova rotora
 • Stanje osovine i polnog kotača
 • Stanje nosača
 • Stanje ležajeva
 • Stanje ventilatora i kočnog prstena
 • Stanje kočnica
 • Stanje rashladnog uređaja
 • Stanje kl. koluta
 • Električna i mehanička ispitivanja

Na osnovu ovih podataka i podataka sa rutinskog pregleda može se ocjeniti stanje generatora i potrebni zahvati.
Remont podrazumijeva demontažu generatora sa raskuplavanjem i izvlačenjem rotora.