Praćenje rada generatora (monitoring)

Standardna oprema za rad generatora sastoji se od uređaja za mjerenje i zaštitu. Predviđena oprema je osiguranje rada generatora kao fizikalne jedinice u sklopu proizvodnje energije.
Praćenje stanja generatora i njegovo "trošenje" nije bilo predviđeno u okviru standardne opreme. U novije vrijeme ugrađuje se određena oprema za kontrolu "trošenja" generatora.
Generatori sa izolacijama da bazi fenolnih i epoksidnih smola prate se kroz određena godišnja električna ispitivanja.
U suradnji sa međunarodno priznatim tvrtkama u mogućnosti smo trajno ugraditi sljedeća mjerenja za praćenje stanja generatora:

  • Vibracijsko stanje
  • Termičko stanje
  • Stanje zračnog raspora
  • Stanje ozona u generatoru
  • Stanje namota statora