Hidrogeneratori

Dijelovi stroja izloženi su mehaničkim, termičkim i vibracijskim naprezanjima, a izolacija namota djelovanju električnog polja što uzrokuje trošenje i smanjenje pouzdanosti stroja.
Hidroenergija u sustavu iskorištenja energija prva se počela eksploatirati tako da je veliki dio hidrogeneratora došao je u fazu potreba za obnavljanjem i modernizacijom.
Osnovni pristup MG SERVIS-a pored hitnih intervencija, rutinskih pregleda i remonata je u sagledavanju stanja generatora i pronalaženju najkvalitetnijeg riješenja za njegov siguran rad ili produženi vijek trajanja.

hidrogen2hidrogen1servisIMG 20150228 142118

 

Djelovanje MG SERVIS-a na području hidrogeneratora prema slijedećim grupama:

Rutinski pregled
Remontni pregled
Revitalizacija
Praćenje rada generatora (monitoring)