Zagreb
Karlovac

Kontakt

MG SERVIS d.o.o. za projektiranje, proizvodnju i održavanje energetskih objekata
Mala Švarča 155, 47000 Karlovac
Hrvatska
OIB: 72004884681
Porezni broj: HR72004884681


Ured u Zagrebu: Fallerovo šetalište 22,
10000 Zagreb
Telefon: [+385] [1] 8000-687/688
Faks:     [+385] [1] 8000-686

Ured u Karlovcu: Mala Švarča 155,
47000 Karlovac
Telefon:[+385] (47) 638 933
Faks:    [+385] (47) 638 932