Vrste ispitivanja

 • Ispitivanje statorske i rotorske izolacije generatora
 • Ispitivanje statorskog i rotorskog namota
 • Ispitivanje štapova kaveznih rotora indukcionom metodom
 • Kontrola termoinstalacije
 • Ispitivanje izolacije limova statorskog paketa magnetiziranjem uz termografsko snimanje IC-kamerom
 • Mjerenje gubitaka u željezu statorskog paketa
 • Ispitivanje dielektrične čvrstoće namota
 • Mjerenje parcijalnih izbijanja
 • Mjerenje kuta gubitaka
 • Mjerenje rasipnih magnetskih polja na V.N. motorima i generatorima
 • Mjerenje tvrdoće klinova
 • Mjerenje napona osovine ili vratila uz FFT analizu