Kontrole i ispitivanja

Stator

 • Mjerenje otpora izolacije statorskog namota ukupno i po fazama
 • Mjerenje indeksa polarizacije statorskog namota ukupno i po fazama
 • Mjerenje odvodnih struja statorskog namota ukupno i po fazama
 • Mjerenje električnog kapaciteta statorskog namota ukupno i po fazama
 • Mjerenje faktora dielektričnih gubitaka tg δ po fazama
 • Mjerenje parcijalnih izbijanja po fazama
 • Ispitivanje dielektrične čvrstoće statorskog namota visokim naponom 50 Hz
 • Kontrola i ispitivanje statorskog paketa magnetiziranjem indukcijom od 1T uz termografsko snimanje IC – kamerom.
 • Ispitivanje međuzavojne izolacije udarnim naponom male energije (nedestruktivna metoda)
 • Ocjena kvalitete rada električnog generatora i motora u radu
 • Snimanje i FFT analiza rasipajućih magnetskih polja el. generatora i motora u radu

Rotor

 • Mjerenje otpora izolacije rotorskog namota
 • Mjerenje indeksa polarizacije rotorskog namota
 • Mjerenje odvodnih struja rotorskog namota
 • Mjerenje indeksa reapsorpcije rotorskog namota
 • Mjerenje električnog kapaciteta rotorskog namota
 • Mjerenje omskog otpora rotorskog namota ukupno i po polovima
 • Kontrola međupolnih veza mjerenjem pada napona na međupolnim vezama
 • Mjerenje impedancije rotorskog namota ukupno i po polovima
 • Ispitivanje međuzavojne izolacije udarnim naponom male energije (nedestruktivna metoda)
 • Ispitivanje dielektrične čvrstoće rotorskog namota
 • Ispitivanje štapova kaveza 
 • Ispitivanje kvalitete kaveznih motora