Politika Sustava Upravljanja

PDF - download

MG SERVIS d.o.o. obvezuje se pružati usluge poštujući odgovarajuće interne i nacionalne norme i propise koji se odnose na kvalitetu, zaštitu okoliša, zdravlje i sigurnost zaposlenih radnika unutar definiranog opsega: ODRŽAVANJE HIDRO I TURBO AGREGATA, VISOKONAPONSKIH MOTORA TE ENERGETSKIH OBJEKATA.

Za MG SERVIS d.o.o. je ispunjenje zahtjeva kupaca i poštivanje utvrđenih normi u pružanju usluga obveza od najveće važnosti, pa se za svaku uslugu provodi planiranje i upravljanje procesima prema utvrđenim postupcima.

Odnosi s kupcima i dobavljačima moraju se zasnivati i održavati na međusobnom povjerenju, a posebno prilikom usklađivanje termina, specifikacija i zahtjeva za kvalitetu, zaštitu okoliša, zdravlje i sigurnost.

Trajno će se provoditi stručno osposobljavanje radnika sa svrhom podizanja kvalitete i odgovornosti za izvršenje njihovih zadataka.

U cilju stalnog poboljšanja kvalitete usluge, zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti, razvijat ćemo nova tehnička i tehnološka rješenja, a po njihovom usvajanju, prihvatiti ih kao nova standardna rješenja, pri čemu prioritet rješavanja imaju prepoznati rizici i prilike u procesima.

MG SERVIS d.o.o. održava sustav upravljanja koji utvrđuje i trajno poboljšava kvalitetu usluga, a usvajanjem i održavanjem standarda za zaštitu okoliša brinut ćemo se da što manje zagađujemo okoliš u okviru obavljanja svojih djelatnosti.

MG SERVIS d.o.o. će primjenom zahtjeva vezanih za zdravlja i sigurnosti iz norme OHSAS 18001 kontinuirano raditi na prevenciji ozljeda i bolesti, te sigurnosti zaposlenih i svih onih koji rade u ime tvrtke.

Međunarodne norme ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007 zahtijevaju redovito praćenje i ocjenjivanje sustava osiguranja kvalitete, zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti, kako interno, tako i eksterno i to od organizacije ovlaštene za certifikaciju. Osvojeno priznanje, certifikat, nastojat ćemo sačuvati i obraniti u svim sljedećim provjerama.

Ocjena sustava upravljanja provoditi će se najmanje jednom godišnje, a planske interne provjere biti će podloga za poduzimanje korektivnih i preventivnih mjera u daljnjem razvoju integriranog sustava upravljanja za sljedeće razdoblje.

Periodična provjera politike osiguravati će njenu trajnu primjerenost.

Ova politika je dostupna svim zainteresiranim stranama te komunicirana sa svima koji rade za i u ime MG SERVIS d.o.o..

U Zagrebu, 08.01.2018.

MG SERVIS d.o.o.
Direktor:

Tomislav Mikulić